เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :

ค้นหาพื้นที่เพาะปลูก

โปรดระบุคำสำคัญ
คัดกรองโดยจังหวัด
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาอำเภออมก๋อย

อัตลักษณ์ : ผลผลิตกาแฟอะราบิกาอินทรีย์ การปลูกพืชภายใต้ร่มเงา  

ผลผลิต :

ผลกาแฟสด (เชอรี่) รวม 4 ตำบลในปี 2561 ประมาณ 89.4 กิโลกรัม 

ที่อยู่ : บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 085 706 6155

บ้านเลาสู

ผลผลิต :

ผลิต กาแฟผลสด(เชอรี่) 8,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านเลาสู หมู่ที่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

Tel. : 089 268 1070

บ้านหินเหล็กไฟ

ผลผลิต :

กาแฟผลสด(เชอรี่)  5,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 083 201 9186

บ้านห้วยปู

ผลผลิต :

กาแฟกะลา 1,600 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านหินห้วยปู หมู่ที่ 4 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

Tel. : 085-7066155

บ้านแม่เทย (ซอแอะ)

ผลผลิต :

กาแฟกะลา 1,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านแม่เทย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 088 427 5749

บ้านเด่นฮ่อม

ผลผลิต :

กาแฟสด(เชอรี่) 500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 093 271 6481

บ้านกำแพงหิน

อัตลักษณ์ : กาแฟมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งป่า

ผลผลิต :

ผลิต ผลสด 2,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 2,500 กิโลกรัม

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

Tel. : 095-4505230

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟบ้านแม่เหาะ

อัตลักษณ์ : กาแฟรส Balance สัมผัสคล้ายช็อคโกแลต ผสานกลิ่นอายของสมุนไพร

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 8,500 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,700 kg/ปี

ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Tel. : 061-8049552

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟ คุณภาพบ้านป๊อก

อัตลักษณ์ : กาแฟรสคุณภาพ สัมผัสคล้ายช็อคโกแลค ให้กลิ่นหอมของดอกไม้ ธัญพืช พืชตระกูลเบอรี่ และ เสาวรส ...

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 35,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 7,000 kg/ปี

ที่อยู่ : บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Tel. : 081-0265178

กลุ่มกาแฟบ้านดอยช้าง @ปาย

อัตลักษณ์ : ดินแดนแห่งขุนเขาพันโค้ง ทะเลหมอก แม่น้ำปาย อากาศเย็นสบาย โชยกลิ่นท้องทุ่งนาเขียวขจี เคล้ากลิ่นกาแฟ นี่คือ รักแท้ที่คอกาแฟตามหา ...

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 150,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 30,000 kg/ปี

ที่อยู่ : 142 หมู่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130

Tel. : 083–3223259

กลุ่มกาแฟบ่อแก้ว

อัตลักษณ์ : กาแฟคุณภาพ หอมกลิ่นเครื่องเทศ ผสานกลิ่นอ่อนคล้ายข้าวเพิ่งสุก

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 30,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟสาร 1,500 kg/ปี

ที่อยู่ : 200 หมู่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

Tel. : 097-969-5313

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลาง

อัตลักษณ์ : กาแฟรสกลมกล่อม หอมวนิลา ผสานกลิ่นดอกไม้อ่อน ๆ

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,500 kg/ปี

ที่อยู่ : 58 หมู่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280

Tel. : 088-259-3858

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยแจ๋ม

อัตลักษณ์ : กาแฟจากยอดดอย รสชุ่มคอ ให้กลิ่นอายของสมุนไพร และเครื่องเทศออกรสพืชตระกูลสัมชัดเจน Balance ดี

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 7,500 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,500 kg/ปี

ที่อยู่ : บ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Tel. : 093-1318060

กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัวอำเภอไชยปราการ

อัตลักษณ์ : กาแฟรสชาติหอมกรุ่น สัมผัสได้ถึงรสของคาราเมล ช็อคโกเเลตและนม

ผลผลิต :

กาแฟเชอรี่ 150,000 kg/year 

กาแฟกะลา 30,000 kg/year

ที่อยู่ : บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 089-9981564

กลุ่มท่องเที่ยวกัลยาณิวัฒนา

อัตลักษณ์ : กาแฟรสชาติดี มีความหอม เมื่อลิ้มลองจะได้รสชาติส้ม พร้อมกลิ่นอายของเครื่องเทศและสมุนไพร

ผลผลิต :

ผลิตกาแฟเชอรี่ 30,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟสาร 5,000 kg/ปี

ที่อยู่ : 200 หมู่ 4 ต . บ้านจันทร์ อ.กัลยาวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130

Tel. : 089-9551587

กลุ่มกาแฟอะราบิกาและหัตถกรรมดอยป่าแป๋

อัตลักษณ์ : เป็นกาแฟอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หอมกลิ่นน้ำผึ้ง

ผลผลิต :

กาแฟผลสด จำนวน 7000 kg 

กาแฟกะลา 1400 kg

ที่อยู่ : 20/1 หมู่ 7 ต.ป่าพลุ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

Tel. : 0923803415

กลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง

อัตลักษณ์ : ดินมีคุณภาพดี มีเชื้อราไมเคอร์ไรซ่า ช่วยให้ดินอุดสมบูรณ์

ผลผลิต :

ผลสด 10,000 กก.

กาแฟกะลา 12,000 กก.

ที่อยู่ : ป่าเหมี้ยง หมู่ที่ 7 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Tel. : 087-0967372

กลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านใหม่พัฒนา

อัตลักษณ์ : เกษตรกรมีประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่หมู่บ้านอื่นได้

ผลผลิต :

 ผลสด 17,000 กก. กาแฟกะลา 23,000 กก.

ที่อยู่ : บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Tel. : 086-1799591

บ้านปางม่วง

อัตลักษณ์ : สามารถนำกาแฟตกเกรดที่ไม่สามารถจำหน่ายได้นำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต :

กาแฟเชอรี่มีปริมาณผลผลิต 20,000 กิโลกรัม  กาแฟกะลามีปริมาณผลผลิต 10,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านปางม่วง หมู่ 10 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Tel. : 061-3037651

บ้านป่าคา

อัตลักษณ์ : กาแฟมีความหอมและมันเนื่องจากปลูกใต้ต้นแมคคาเดเมีย

ผลผลิต :

กาแฟกะลาปริมาณผลผลิต 25,000 กิโลกรัม

ที่อยู่ : บ้านแม่แจ๋ม(ป่าคา) หมู่ 1 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Tel. : 093-0750808

123
| Page : 1 of 3 | Goto page :