เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัวอำเภอไชยปราการ
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัวอำเภอไชยปราการ

ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มเกษตรกรตำบลหนองบัว

อัตลักษณ์

กาแฟรสชาติหอมกรุ่น สัมผัสได้ถึงรสของคาราเมล ช็อคโกเเลตและนม

ผลผลิต

กาแฟเชอรี่ 150,000 kg/year 

กาแฟกะลา 30,000 kg/year

วันที่แก้ไข : 15/09/2017