เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มกาแฟอะราบิกาและหัตถกรรมดอยป่าแป๋
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านป่าแป๋

ช่องทางการติดต่อ : คุณภัทรบูลย์ เรือนสอน (เล็ก)

อัตลักษณ์

เป็นกาแฟอินทรีย์ ไม่มีสารเคมี รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์หอมกลิ่นน้ำผึ้ง

ผลผลิต

กาแฟผลสด จำนวน 7000 kg 

กาแฟกะลา 1400 kg

วันที่แก้ไข : 26/03/2018