เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 52
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านป่าเหมี้ยง
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : ป่าเหมี้ยง

ช่องทางการติดต่อ : นายนวล ต๊ะคำ

อัตลักษณ์

ดินมีคุณภาพดี มีเชื้อราไมเคอร์ไรซ่า ช่วยให้ดินอุดสมบูรณ์

ผลผลิต

ผลสด 10,000 กก.

กาแฟกะลา 12,000 กก.

วันที่แก้ไข : 05/09/2017