เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 41
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม : website counter

ค้นหากิจกรรม

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
Filter by กิจกกรรมที่กำลังจะเริ่ม กิจกกรรมที่ผ่านมา
มิ.ย.
11

นัับถอยหลัง 9 วัน!! ปิดรับสมัครการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย

นัับถอยหลัง 9 วัน!! ปิดรับสมัครการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย (Thailand Excellent Coffee 2018) เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมประกวด อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญ ดังนี้ 1. ใบสมัครการประกวด  2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา) 3. ส่งในนามเกษตรกร...
พ.ค.
09

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมกาแฟ 9-20 พฤษภาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่  ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ      
เม.ย.
21

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 ภายใต้โครงการ Innovation Cluster 4.0 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 “Smart Farmer เกษตรกรกาแฟ เทคโนโลยีสร้างมูลค่าตลาด&...
มี.ค.
28

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพกาอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจร

โครงการเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพกาอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจร วันที่ 28 มีนาคม 2561ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ตั้งแต่ เวลา 8.30 - 16.30
มี.ค.
22

รายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานรายงานผลการดำเนินงานและปิดโครงการ "โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub" ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุม...
มี.ค.
19

ยกระดับกาแฟไทย สู่กาแฟคุณภาพโลก

ขอเชิญร่วมงาน" ยกระดับกาแฟไทย สู่กาแฟคุณภาพโลก"  จัดงานในวันที่19-20 มีนาคม 2560 ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เริ่มงานตั้งแต่ 10.00 น.เป็นต้นไป ...
มี.ค.
05

เล่าขานตำนานกาแฟ ย้อนรอยอดีต

ขอเชิญชวนชาวกาแฟเข้าร่วมงานเสวนา เล่าขานตำนานกาแฟ ย้อนรอยอดีต เล่าเรื่องราวคุณค่ากาแฟอะราบิกาไทย ผ่านตำนาน โดยขุนพลผู้บุกเบิก -พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี อดีตเลขาธิการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด -ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ผ...
ก.พ.
19

การอบรม หลักสูตร“การชงเครื่องดื่มกาแฟ”รอบพิเศษ

การอบรม หลักสูตร“การชงเครื่องดื่มกาแฟ”รอบพิเศษ ครั้งที่ 4 วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 5 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม...
ม.ค.
30

การอบรมในหลักสูตร "การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกล สำหรับการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพ"

การอบรมในหลักสูตร "การใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกล สำหรับการผลิตกาแฟอะราบิกาคุณภาพ"  ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์ 082-0314542 คุณยุภาวรรณ...
ม.ค.
25

มาตรฐานกาแฟ ตามแนวทางล้านนาไทย

ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "มาตรฐานกาแฟ ตามแนวทางล้านนาไทย"  ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดอบ...
ม.ค.
16

อบรมการคั่วกาแฟขั้นพื้นฐาน

โครงการกาแฟไทยล้านนา (Lanna Thai Coffee Hub)   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร "การคั่วกาแฟ ขั้นพื้นฐาน"  ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งที่...
ม.ค.
13

การวิเคราะห์ดิน และการจัดการธาตุอาหารสำหรับการปลูกกาแฟ

โครงการกาแฟไทยล้านนา (Lanna Thai Coffee Hub)   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรแบบควบคู่เรื่อง"การวิเคราะห์ดิน และการจัดการธาตุอาหารสำหรับการปลูกกาแฟ" กับ "การจัดการโรค และแมลงศัตรูกาแฟในแปลงปลูก" ณ ศูน...
ม.ค.
09

การชงเครื่องดื่มกาแฟ

โครงการกาแฟไทยล้านนา (Lanna Thai Coffee Hub)   ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การชงเครื่องดื่มกาแฟ" ณ ศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีการจัดอบรมทั้งหมด 3 ครั้ง ครั...
ธ.ค.
20

นิทรรศการ กาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง”

โครงการกาแฟไทยล้านนา (Lanna Thai Coffee Hub)   ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ | นิทรรศการกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มห...
พ.ย.
11

Coffee Talk in the garden (ประชาสัมพันธ์ Application และเว็บไซต์โครงการ )

​   #กาแฟไทยล้านนา #Lanna Thai Coffee ...
พ.ย.
08

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 “เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน”

#กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub
ก.ย.
30

นิทรรศการ "กาแฟล้านนา"

#กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffee
ก.ย.
24

อบรมการทำ Speed Latte Art

โครงการกาแฟไทยล้านนา (Lanna Thai Coffee Hub)     #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub   ...
ก.ย.
22

อบรม Brewing

  #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub   ...
ก.ย.
21

อบรม Roasting & Green Graders

  #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub   #กาแฟไทยล้านนา #LannaThaiCoffeeHub   ...
123
| Page : 1 of 3 | Goto page :