เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 46
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม :

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ

...

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาแฟ

...

ประมวลผลสรุปโครงการ

...

ประมวลภาพงานอบรมหลักสูตรบาริสตา

...

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Unseen Lanna วันที่ 15 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560

​ ...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนา แบบครบวงจร

...

วิธีการใช้กับดักมอด

...

จัดเวทีการเจรจาทางการค้าความร่วมมือของภาครัฐ

...

การประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application สู่ตลาดจีน

...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

...

ความรู้สึกของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

...

การพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกา

...

การถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

...

การตรวจสอบสารโอคราท็อกซิน เอ

...

การใช้เชื้อราบิวเวอเรียในการป้องกัน และกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ

...

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

...

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุริกจกาแฟหน้าใหม่

...

การทำธุรกิจกาแฟ เพื่อจำหน่ายยังสหราชอาณาจักร

  การทำธุรกิจกาแฟ เพื่อจำหน่ายยังสหราชอาณาจักร ...

วิธีการชงกาแฟแบบ Aeropress

-

วิธีการชงกาแฟแบบ French press

-
12
| Page : 1 of 2 | Goto page :