เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 27
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม : website counter

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

ประมวลผลโครงการ

-

การถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟให้กับเยาวชน

-

การประชาสัมพันธ์ Website และMobile Application สู่ตลาดจีน

-

ประมวลภาพจากโครงการกาแฟล้านนาไทย Unseen Lanna

-

ประมวลภาพงานอบรมหลักสูตรบาริสต้า

-

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

-

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่

-

แนะนำศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจร

-

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

-

การพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกา

-

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาแฟ

-

แผนที่ท่องเที่ยว

-

วิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรีย

-

ผลสะท้อนของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

-

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ

-

ประมวลผลภาพ "มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกา"

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Aeropress

-

วิธีการชงกาแฟแบบ French press

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Pour over

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Syphon

-
12
| Page : 1 of 2 | Goto page :