เลือกภาษา |
จำนวนสมาชิกผู้ประกอบการ : 41
จำนวนสมาชิกเกษตรกร : 5
ผู้เข้าชม : website counter

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

...

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ

...

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาแฟ

...

ประมวลภาพงานอบรมหลักสูตรบาริสตา

...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนา แบบครบวงจร

...

จัดเวทีการเจรจาทางการค้าความร่วมมือของภาครัฐ

...

การประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application สู่ตลาดจีน

...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

...

ความรู้สึกของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

...

การพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกา

...

การถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

...

การตรวจสอบสารโอคราท็อกซิน เอ

...

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุริกจกาแฟหน้าใหม่

...

แผนที่ท่องเที่ยว

-

ประมวลผลภาพ "มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกา"

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Aeropress

-

วิธีการชงกาแฟแบบ French press

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Pour over

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Syphon

-

ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

-
12
| Page : 1 of 2 | Goto page :